ตลาดนัดสวนจตุจักร (Jatujak Weekend Market) เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีแผงค้าทั้งหมดกว่า 8,000 แผงค้า 24 โครงการ มีสินค้า 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหารปรุง อาหารสำเร็จรูป อาหารสด และเบ็ดเตล็ด

รถประจำทาง

ป้ายรถประจำทางหน้าสวนจตุจักร (ถ.พหลโยธิน)
  • รถธรรมดา: 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 108, 122, 126, 134, 136, 138, 145, 182, 188
  • รถปรับอากาศ : ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.177, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.512, ปอ.517, ปอ.524, ปอ.529
ป้ายรถประจำทางหน้าจตุจักร เดย์ แอนด์ ไนท์ หรือ ตลาดนัดจตุจักร ประตู 1 (ถ.กำแพงเพชร 2)
  • รถธรรมดา : 26, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 145, 157, 182
  • รถปรับอากาศ : ปอ.77, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.509, ปอ.517, ปอ.529, ปอ.536

รถไฟฟ้า BTS

โดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีหมอชิต ทางออกที่ 1 หรือ 3 

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

  • รถไฟใต้ดิน ลงที่สถานีสวนจตุจักร ทางออกที่ 1
  • หรือ ลงที่สถานีกำแพงเพชร ทางออกที่ 1