นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมผสานเสมือนจริงในรูปแบบ 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น ในรูปแบบ Interactive Self-learning และอื่นๆอีกมากมาย ในพื้นที่กว่า 300 ตร.ม. มีทั้งหมด 4 ชั้น
รอบเข้าชม

 • มีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. จำนวน 22 รอบต่อวัน
 • รอบสุดท้ายให้บริการเวลา 17.00 น.
 • ในกรณีที่ต้องการเข้าชม 2 เส้นทาง รอบสุดท้าย เวลา 15.00 น.
การรองรับผู้เข้าชม
เนื่องจากห้องนิทรรศการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยและเพื่ออรรถรสในการรับชมและรับฟังของผู้เข้าชม ใน 1 รอบ เวลาเข้าชมจึงสามารถรองรับผู้เข้าชมได้เพียง 16 ท่าน ต่อรอบเท่านั้น ในแต่ละเส้นทางการรับชม

รถประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง 
 • รถปรับอากาศพิเศษ - สาย  ปอ.พ.10-1, ปอ.พ.10-2, ปอ.พ.10-3
 • รถปรับอากาศ - สาย ปอ.12, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.70, ปอ.79, ปอ.157, ปอ.171 ปอ.185, ปอ.201, ปอ.503, ปอ.511, ปอ.509
 • รถธรรมดา - สาย  2, 9, 12, 15, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 47, 59, 60, 64, 68, 70, 79, 82, 86, 169, 201
การเดินทางโดยทางเรือ  
 • เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) โดยนั่งมาสุดเส้นทางที่ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เดินมาทางซ้ายมือ อยู่ใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

รถส่วนตัว

 • การเดินทางจากถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ก่อนถึงแยกคอกวัวให้สังเกตซ้ายมือ จะเห็นป้ายอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ
ที่จอดรถอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (หลังหอศิลป์ ร่วมสมัยฯ) เปิดให้บริการทุกวัน  (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 19.00 น.  (ปิดรับรถเวลา 17.00 น.) อัตราค่าบริการและเงื่อนไข (สำหรับลูกค้าอาคารนิทรรศน์ฯ และลูกค้าหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนินเท่านั้น)
 • จอดรถไม่เกิน 15 นาที ฟรีค่าบริการ
 • อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 50 บาท เศษเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 • ในกรณีมีตราประทับ จะคิดอัตราค่าบริการที่ 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 50 บาท เศษเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ

 • ต้องนำรถออกก่อนเวลา 19.15 น. มิฉะนั้นคิดค่าปรับ 500 บาท พร้อมค่าบริการจอดรถตามอัตราจริง
 • กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ปรับ 500 บาท พร้อมค่าบริการจอดรถตามจริงทั้งนี้ ( ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถแก่เจ้าหน้าที่ และต้องได้รับอนุญาตจากอาคารฯ)
*อาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**กรณีเกิดความเสียหายแก่รถหรือสิ่งของภายในรถทางอาคารฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • วัดราชนัดดาฯ (สอบถามอัตราค่าบริการจากเจ้าหน้าที่รับรถ)
***หมายเหตุ : ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีบริการที่จอดรถค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ที่มาเยือน เพื่อความสะดวกขแนะนำให้นั่งรถโดยสารประจำทาง หรือ รถแท็กซี่

รถไฟฟ้า BTS

สถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (รถไฟฟ้า-เรือ ) 
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (รถไฟฟ้า-เรือ ) 
 • สถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าอโศก